Alaptevékenység

Body:

Mester Tanoda Alapítvány

6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.

Civil szervezet jogállása: Közhasznú

Adószám: 18468579-1-06

Pénzintézet: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 11100403-18468579-10000001

 

Képviselő(k):

Kálmán István elnök

 

Mottónk: „Hagyományéltetés mesterfokon” - „Hagyomány” „Művészet” „Közösség”

 

„Hagyomány”

Sokat tanulhatunk a hagyományos közösségektől. Azonban olyan rejtett nyelv ez, melynek olvasására már kevesen képesek. Az ősi tudást használva, az üzeneteket olvasva, lelkünk erősödik, életünk gazdagodik, közösségünk erősödik.

 

„Művészet”

Közvetlen kapcsolattal, elemi kötődések kiépítésével segítjük a magas művészeti értékű  alkotások létrejöttét. Neves művészek útmutatását követjük, akik maguk is előadók, aktív alkotók, példaképeink. Valljuk, hogy a magyar néphagyomány, népművészet olyan erős alap, melyre bátran építhetünk, és melyet nekünk is tovább kell építenünk.

 

„Közösség”

A Mester Tanoda Alapítvány a magyar néphagyományok ismeretét közösségi, családi és ifjúsági programok révén közvetíti az erre nyitottak felé. A művészet, a zene, a tánc erős közösségformáló erők. Alkalmasak arra, hogy a különböző korú, világnézetű, stílusú embereket egészen közel hozzák egymáshoz, ezáltal a művészetoktatáson túl közösséget is tudunk építeni általuk.

 

 

A Mester Tanoda Alapítvány 2001-ben jött létre Simon Miklós festőművésznek köszönhetően, alkotóművész mester tanárok összefogásával. Az alapító és a hozzá csatlakozó művészek egy olyan szervezetet hoztak létre, amely lehetőséget biztosít a különféle művészeti ágak iránt fogékony emberek taníttatására, képzésére, sőt nyilvános tevékenysége- és programkínálata révén tágabban értelmezett társadalmi kapcsolatot alakít ki környezetével, szolgálni tudja a közösségét.

 

A közhasznú jogállású civil szervezetünk fő céljai:

 • a magyar népi hagyományok ápolása és felelevenítése,
 • kulturális tevékenység, kulturális programok szervezése,
 • tehetséggondozás,
 • alapfokú művészetoktatás támogatása,
 • mesterkurzusok szervezése,
 • a magyar népi kultúra terjesztése és terjesztésének elősegítése társadalmi eszközökkel, határon innen és túl.

 

Alapítványunk célcsoportja a magyar népi kultúra, a hagyományőrzés, a művészet iránt fogékony állampolgárok Magyarországon és határainkon túl. Tevékenységünkkel éves szinten mintegy 1500 főt tudunk megszólítani, Szegedről, szerte az országból és külföldről is. A kiállításokkal, koncertekkel, színi előadásokkal, a személyes és online oktatással pedig az érintettek száma tovább nő.

 

Szakmai- és társadalmi kapcsolthálónk kiterjedt:

Külföldi partnerünk a Csángó Magyarok Szövetsége, a Pro-Minoritate Alapítvány, az Újvidéki Rádió népzenei szakosztálya. Hazai partnerünk a Hagyományok Háza, Ópusztaszeri Emlékpark, Csongrád Megye Önkormányzata, Kövér Béla Bábszínház, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dugonics András Piarista Gimnázium, a Dugonics András Alapítvány, Alsóvárosi Kultúrház, hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtár, Dugonics Társaság, Cuháré Egyesület,

Millenniumi Kávéház, Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szegedi Szimfonikus Zenekar, Király-König Péter Zeneiskola, SzegedMA hírportál, Délmagyarország Rt., Kossuth Rádió szegedi stúdiója, szegedi Rádió 88, Telin TV Szeged, Tisza-pArtTV, valamint számos lelkészség és rendház.

 

Kiadványaink: A 2008-as évben jelent meg két újító és hiánypótló jellegű kiadványunk, a budapesti Hagyományok Háza szakmai javaslatára: a Koboziskola I.-II. kottamelléklettel ellátott dupla koboz oktató DVD. Előadója Fábri Géza kobozművész, aki multimédiás formában ad segítséget kezdő és haladó zenészeknek egyaránt.

A Piarista Rend alapítójának 450. évfordulójára megjelenő Kalazanci Szent József kis zsolozsmája oratórikus mű megjelenését támogattuk, úgy szellemi-, mint anyagi forrásokkal.

Szeged művészeti díjas alkotás az előbbi mellett a Kájoni anyagokból készült Égig érő énekek című kotta mellékletes CD lemez, valamint Balassi Bálint megzenésített versek feldolgozását bemutató Repülvén áldjalak című CD, amelyeknek megjelenését az Alapítvány támogatta.

 

Rendezvényeink: Évről évre megrendezzük a Kobzos-énekes-hegedűs-furulyás népzenei kurzust, amely országos bentlakásos szakmai műhelymunka a népzene iránt érdeklődőknek. Emellett havonta szervezünk gyermektáncházakat, ahol a néptánc alapjait, népi játékokat és népdalokat tanítunk a résztvevő családoknak, gyermekeknek. Családi napjaink alkalmával a család minden tagja számára kínálunk értékes szabadidő eltöltési lehetőséget: kézműveskedéssel, vetélkedőkkel, előadásokkal, közösségi programokkal. Rendszeresen megszervezzük a Mézespálinka című nagyszabású népzenei karácsonyi koncertünket, amely egyben az alapítvány által támogatott tehetséges diákok seregszemléje, valamint Szeged egyik legkiemelkedőbb karácsonyi zenei eseménye.

 

 „Ha folyóvíz volnék…”- a népzeneoktatás szegedi modellje

Ez a  programunk különböző kulturális háttérrel (falusi, városi, két külön ország) rendelkező fiatalokat hoz össze, évről-évre, ahol az együttlét konkrét alkotással, céllal is bír.

Témák: az egymástól való zenetanulás, közös zenei projektek, koncert, tánc öröme. 

Kezdeményezésünk fő célja, hogy olyan találkozás szülessen a moldvai és gyimesi, valamint a magyarországi fiatalok között, amelynek során a különböző kultúrákból jövők az alkotóművészet közös nyelvén keresztül közel kerülhetnek egymáshoz, felismerik valós értékeiket, önbizalmat szereznek. Programunkkal a moldvai és gyimesi csángó magyar közösségeket és gyermekeik oktatását segítjük.

 

Támogatóink:

Nemzeti Együttműködési Alap

Magyar Művészeti Akadémia

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dugonics András Piarista Gimnázium

Szegedi Piarista Rendház

Dugonics András Alapítvány

 

Tehetséggondozó tevékenységünk:

Tehetséggondozásunk több különböző formában valósul meg.

Támogatjuk:

 • a tehetséges növendékek versenyeztetését, lemezpályázatokon, vizuális művészeti pályázatokon történő részvételét (pl:Táncház Népzene lemezpályázat, Új élő népzene lemezpályázat, Országos Népzenei Verseny, Országos Rajeczky Benjamin népdalének- és népi hangszeres verseny, Országos Fotó- és Filmverseny, KÓTA Országos és Térségi Népzenei Minősítő, Hódmezővásárhelyi Péczely „B” tagozatos zongoraverseny)
 • a növendékek részére szervezett tanulmányutakat (Ha folyóvíz volnék projekt),
 • versenyek és kurzusok szervezését (pl: Tavaszi Regionális Gitártalálkozó, Kobzos-hegedűs-furulyás-énekes moldvai népzenei kurzus, Tűzzománc kurzus).

 

Fesztiválok, rendezvények, ahol jelen vagyunk:

 • Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Budapest
 • Szeged Napja - Hídi vásár
 • Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – Szeri Búcsú; Árpád nap; Szent István nap
 • Dóm téri Karácsonyi vásár
 • Paprikafesztivál
 • Szőregi Rózsaünnep
 • Nándorfehérvári nap
 • Dugonics Művészeti Fesztivál
 • Újvidéki Rádió - „Szólj síp, szólj” Népzenei Vetélkedő
 • Moldvai Magyar Iskolák - Szeret-menti Népdaléneklési Verseny

 

Dátum:
2024-02-23 14:47:40

footi

Mester Tanoda Alapítvány

6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Telefonszám: +3662549098
info@mestertanoda.hu
térkép