Mester Tanoda Alapítvány - Hagyományéltetés mesterfokon

Gyökereink

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:15:42
Lista elejére:

Fényességes csillag

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:15:25
Lista elejére:

Beiratkozás

Dátum:
2024-02-23 14:15:09
Lista elejére:

IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével

Body:

Sikerrel valósítottuk meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével c. programsorozatunkat.
A Támogatáskezelőtől 623.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
 

IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú  Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével  projekt megvalósulása

Keretek
A „Közösségalkotás  a népzene erejével” programsorozatunk első három alkalma moldvai falvak, Külsőrekecsin, Dumbravény  és Klézse-Buda fiatalkorúival való kapcsolatfelvétel és képzés volt 2016. június 26-27-28 napokon . Ezt egy őszi találkozás és képzés követte Szegeden 2016. szeptember 15-én és 16-án Szegeden. A Moldvában és a Szegeden történő foglalkozásokon a Népzenei Kamaraműhely tagjai és moldvai fiatalkorúak vettek részt.
    A Népzenei Kamaraműhely (25 fő) tagjai busszal érkeztek, Külsőrekecsinben voltak elszállásolva, és onnan utaztak át minden nap a soron következő településre, hogy felvegyék a kapcsolatot az ottani fiatalokkal és együtt közösséget alkossanak, közösen részt vegyenek a képzésen.
   A szegedi képzés a moldvai képzés folytatása volt. Erre a három moldvai faluból:  Külsőrekecsinből , Dumbravényből és Klézséről érkeztek a fiatalkorúak busszal.  Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnázium kollégiumában voltak elszállásolva. A képzések, ének, zene táncház foglalkozások  a gimnázium termeiben zajlottak.

Képzés
 Ifjúsági közösségeknek a moldvai három nap és a szegedi két nap alatt ismeretterjesztő képzéseket tartottunk a közösségi önszerveződésről, felelősségvállalásról, civil szervezetekről.  Ezek a témák az ottani fiatalkorúakat érdekelték, aktívan részt vettek a foglalkozásokon. Közben romániai hátrányos helyzetük oldódását élték meg, ami igen fontos volt.
    Mindhárom moldvai településen bevontuk a fiatalokat a projekt tevékenységbe. Romániában ugyan vannak közösségi  házak,  de ezeknek inkább csak gazdasági funkciója van, szervezett közművelődési  tevékenységet nem folytatnak. Ezért mindhárom moldvai helyszínen a magyar oktatás számára a magyarországi támogatásból megépült magyar iskola épületét használtuk.  
    A program lebonyolításához Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért (6722 Szeged, Kálvária sgt 14. tel.: 62/ 228 931 email: kozpont@talentumonkentes.hu), mint együttműködő partnert kértük fel. A moldvai képzéseken Kósa Lászlóné oktató vett részt, a szegedi képzéseket, tréningeket Jusztin István, a Talentum Alapítvány másik szakoktatója tartotta.
     Ének oktatóink és a táncházak lebonyolításáért felelős személyek: Juhász Erika népdalénekes, Fábri Géza és Lipták Dániel hangszeres zenészek voltak.
     A képzéseken és kapcsolódó programokon a moldvai falvakban, illetve Szegeden a 25 fős fiatalokból álló Népzenei Kamaraműhely is részt  vett, ezúttal nem csak zenei gyűjtések, közös éneklés, táncházak miatt, hanem, hogy mintát adjon  a magyarországi példa alapján a fiatalok társadalmi részvételének elősegítéséhez, hogy felnőve pozitív változásokat indíthassanak el társadalmukban.
   Népzenei Kamaraműhely fiataljai és a moldvai fiatal magyarok elmondták egymásnak hogyan kötődnek hazájukhoz, lakóhelyükhöz, hogyan élik ezt meg, hogyan töltik el a szabadidejüket. Mivel általában elégedetlenek a saját életükkel családjukban, lakóhelyükön, országukban, fontos, hogy mit tesznek és mit tudnának tenni helyzetük megváltoztatásáért.  A problémák közös feltárása, a   megoldások keresése szűkebb és tágabb környezetükben pozitívan hatott  rájuk, átsegítette őket egy esetleges „megrekedt állapoton”, ezért  pozitívan hatott személyiségfejlődésükre. A képzés folyamán jó tréningek voltak konkrét problémákban megoldás keresésére.
    A „Közösségalkotás a népzene erejével” című képzésünk segítséget nyújtott és példát mutatott  a romániai és a magyarországi fiatalok számára is önazonosságuk megerősítésére, hátrányos helyzetükből való felemelkedésre, önszerveződésre, problémáik nyílt, közösségben történő felvetésére és a megoldás keresésére. Magyarországon is, de különösen a moldvai csángómagyar fiatalok között igen erős az elidegenedés, az egyéni útkeresés, külföldi munkavállalás, mint cél utáni vágyódás. Képzésünk arra is jó példát nyújtott, hogyan segíthet a közösség, az önazonosság, a kultúra céljaink kialakításában nemzeti tudatunk megőrzésében. A képzés fontos része volt a csángó népdalok, néptáncok, mint közös zenei anyanyelv használata. Ezen keresztül a csángók azt is megélték, hogy egy tágabb, magyar közösség részei és egy páratlanul mértékes ősi kultúra hordozói.
   A képzéseken mindhárom alkalommal elkészített programlapokkal , közös éneklésre elkészített kottákkal mentünk, amelyet a résztvevőknek kiosztottunk.
A nap végén mindég sor került egy közös éneklésre, zenélésre és táncházra.


I.    Románia - Moldva:
Napi forgatókönyvek:
1. nap     2016. június 26. Külsőrekecsin (Fundu Racacuni)
08:00 Szálláshely elfoglalása
09:00 Ismerkedés, képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:30 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

2.    nap     2016. június 27. Dumbravény (Dumbraveni)
 Megérkezés Dumbravénybe    
08:00 Ismerkedés
09:00 Képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:00 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

3.    nap     2016. június 28. Klézse-Buda (Cleja)
 Megérkezés Klézse- Budába    
08:00 Ismerkedés
09:00 Képzés
13:00 Ebéd, kötetlen foglalkozás, látogatás a frissen szerzett ismerősöknél.
14:00 Képzés folytatása
16:00-20:30 Közös zenélés, éneklés, táncház

4.    nap     2016. június 29. Somoska    
A negyedik napot Somoskán töltötte a csapat, ahol szintén kötetlen foglalkozások, ismerkedés, közös zenélés táncház képezte a komunikációs csatornákat. A pályázatunknak ez nem volt kötelező része.

5. nap 2016. június 30. Hazafelé útközben volt egy plusz állomásunk június 30-án a gyimesi Borospatakán, ahol a helybeli fiatalkorúakkal szerveztünk találkozót. A pályázatunknak ez nem volt kötelező része.

II.    Szeged: 2016. szeptember 15.

Megérkezés és szálláshely elfoglalása előző este.

09:00 Ismétlés, felkészülés a közös éneklésre
09: 30- 10:30 Misei szolgálat
11:00 Foglalkozás
13:00 Ebéd
14:00 Szakmai program: Közösségépítés, foglalkozások a Talentum Alapítvány szakoktatójával
17: Közös zenélés, éneklés, zenetanulás.
19:00-22 Táncház

    Szeged: 2016. szeptember 16.

09:00 Szakmai foglalkozás
13:00 Ebéd
14:00 Szakmai program: Közösségépítés, foglalkozások a Talentum Alapítvány szakoktatójával
15: Záró értékelés
15:30 Városnézés
18:00-20:00 Közös éneklés, zenélés,táncház

Másnap hazautazás.

A megvalósított pályázati program közvetlen és közvetett eredményei, megszerzett kompetenciák.


    A moldvai és a szegedi foglalkozások alkalmával a résztvevők új közösségépítő kompetenciák megszerzésével képessé váltak arra, hogy önálló civil kezdeményezéseket indítsanak el lakóhelyükön, tágabb környezetükben. A csángómagyar  fiatalkorúakban tudatosult, hogy  a törvényalkotók figyelmét fel kell hívni a csángómagyar kultúra fontosságára, hagyományaik ápolására. Ebben a tevékenységben fontos helyszínek a moldvai falvak magyar iskolái, mert ezekben sokkal  jobb feltételek vannak a civil kezdeményezésekre.  Programunk bátorságot és tettek kibontakoztatásának modelljeit fejlesztette a résztvevő fiatalkorúakban.
    A magyarországi fiatalok is színes tapasztalatokkal gyarapodtak és látták mit eredményez,  ha elhanyagolják a kultúra ápolását, jogaik gyakorlását. Ezzel együtt azt is megtanulják, hogy a náluk alacsonyabb életszínvonalon élők is jelentős értéket képviselnek, mint emberi, mint kulturális viszonylatban, s ezért tisztelni és segíteni kell őket.

Összefoglalás

Sikerrel valósítottuk meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott IFJ-GY-16-A-24852 pályázati azonosítójú Alkoss Te is Közösséget - Közösségalkotás a népzene erejével c. programsorozatunkat.
A Támogatáskezelőtől 623.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
Programsorozatunkkal a Romániában élő moldvai magyarság közösségi önszerveződését szerettük volna segíteni, hogy elősegítsük őket társadalmi részvételük erősítéséhez és így pozitív változásokat indíthassanak el.
Programsorozatunkban nagy segítségünkre volt a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért.

 

Dátum:
2024-02-23 14:14:43
Lista elejére:

Előre katonák, előre magyarok...

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:14:28
Lista elejére:

Nemzeti dal

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:14:13
Lista elejére:

Előre katonák, előre magyarok...

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:13:58
Lista elejére:

IX. Tavaszi Gitártalálkozó

Body:

 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr,
Kedves Kolléga!

Ezúton tesszük közzé a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Művészeti Iskolájának felhívását az immár hagyománnyá vált Tavaszi Gitártalálkozónkra.


Reméljük, hogy növendéküket / növendékeiket a IX. Tavaszi Gitártalálkozó résztvevői között köszönthetjük majd!

A Szervezők nevében:

Szalkai Sándor
DAPG AMI gitár tanszak

 

Dátum:
2024-02-23 14:13:41
Lista elejére:

Repülvén áldjalak...

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:13:23
Lista elejére:

Alapvizsga

Body:

Dátum:
2024-02-23 14:13:07
Lista elejére:

footi

Mester Tanoda Alapítvány

6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14.
Telefonszám: +3662549098
info@mestertanoda.hu
térkép